Nové přístroje v naší ambulanci

1. Ultrasonograf Ultrasound Flexfokus 300

Je to ultrasonograf s kombinací vynikající ergonometrie a technologie Premium class, frekvenční rozsah 1,9-19MHz. Přístroj má integrované moduly pro 3D prostorovou rekonstrukci. Umožňuje vysoké rozlišení s harmonickým zobrazením(TEH). Součástí je multifrekvenční abdominální snímač s vyšší penetrací s možností kontrastní harmonické monografie a transrektální snímač se dvěma rovinami řezu. Možnost Dopplerova zobrazení.

2. Endoskopická sestava firmy Wolf

Součástí sestavy je rigidní cystoskop s přímou i šikmou optikou a flexibilní cystoskop se speciálním zešikmeným netraumatickým zakončení o průměru 15 Charr. s pracovní kanálem o průměru 7,5 Charr. Tento má velmi dobré mechanické i optické vlastnosti, které řadí tento endoskop mezi špičkové přístroje na našem trhu.

3.Urodymamika Uromic Swing

Urodynamické přístroje Uromic jsou vyráběny od roku 1990 v současné době již v osmé generaci. K přístrojům lze připojit velmi široké spektrum snímačů průtoku i tlaku, včetně nejmodernějších typů označovaných jako air charged. Přístroje jsou konstruovány s důsledným využitím výpočetní techniky s podporou dlouhodobých zkušeností a znalostí předních urologů a urogynekologů. Je proto k dispozici celá řada variant měření a je možno využít i vyšetřovací protokoly podle individuálních potřeb uživatele. Model Uromic Swing je umístěn na stojanu, který slouží i k zavěšení vaku s tekutinou a výškově nastavitelného držáku snímačů tlaku.